top of page
Home Security System

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਰਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਓ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅਤੇ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਉਪਯੋਗੀ ਜੋੜ ਹਨ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

bottom of page