top of page
Businessman on Phone

UŻYTECZNE
TELEFON
LICZBY

Może się zdarzyć, że zwrócisz się o wskazówki lub porady do dowolnej liczby branżowych lub profesjonalnych organizacji pomocniczych.

A znalezienie numeru telefonu, którego potrzebujesz – akurat wtedy, gdy jest to potrzebne, może być frustrującym wyzwaniem, dlatego wymieniliśmy tutaj większość oczywistych i przydatnych numerów.

Linia Pogotowia Gazowego
0800 111 999

Siatka krajowa
01926 653000

Licencjonowanie telewizji
0300 555 0286

Bezpieczny gaz
0800 408 5500

Biuro Porad Obywatelskich
0800 144 8848

Rzecznik Praw Obywatelskich
0300 555 0333

Rzecznik Mieszkaniowy
0300 111 3000

Rzecznik Praw Obywatelskich
01722 333306

Rzecznik Finansowy
0800 023 4567

Usługa rzecznika praw obywatelskich ds. nowych domów
0330 808 4286

Citizens Advice Bureau
0800 144 8848

Legal Ombudsman
0300 555 0333

Housing Ombudsman
0300 111 3000

Property Ombudsman
01722 333306

Financial Ombudsman
0800 023 4567

New Homes Ombudsman Service
0330 808 4286

bottom of page