top of page

GET THE APP

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੱਕ homeowners  ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ the APP ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?


'ਐਪਲ ਸਟੋਰ' ਅਤੇ 'Google Play'  ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੈੱਟ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

hand app occ png.png

ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਸੇਬor ਐਂਡਰਾਇਡ
ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

bottom of page