top of page
Wiggett  8_edited.jpg
Wiggett Homes 2014 - JPEG .jpg

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
 

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਜੇਟ ਹੋਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸ (ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਕੂਪੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮ। 

 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:

ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ:
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ

ਵਰਣਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ:
ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ:
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ:
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕ ਪਤੇ (ਇੰਕ. ਪੋਸਟਕੋਡ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਬੰਧਤ, "ਆਰਕੁਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ:
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕ ਪਤੇ (ਇੰਕ. ਪੋਸਟਕੋਡ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਸਬੰਧਤ, "ਆਰਕੁਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਵਰਣਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ:
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ।

Untitled-2.jpg

Bedroom window stuck

ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 01444 222337 ਜਾਂਈਮੇਲ: wiggethomesaftercare@defects.uk.com

ਐਮਰਜੈਂਸੀ
(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ/ਹੀਟਿੰਗ/ਬੇਰੋਕਣਯੋਗ ਲੀਕ) ਕਰੋਨਹੀਂਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਉਹ ਆਕੂਪੈਂਟ ਪੋਰਟਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ:
ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 0830 ਘੰਟੇ - 1700 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ:01444 222337 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0330 1748184

bottom of page