top of page
Work Blur

WARRANTY CHECKLIST

Skorzystaj z naszego pomocnego przewodnika po tym, co jest, a co nie jest uzasadnioną wadą konstrukcyjną

tick.jpg

PRAWIDŁOWA WADA

JEST TO PRAWIDŁOWA WADA i jest naprawiana przez programistę.

.

Cross.jpg

NIE JEST WADĄ PRAWNĄ

NIE JEST TO PRAWNA WADA i nie jest objęte gwarancją programisty.

.

Untitled-4.png

KONSERWACJA

.

Tu właściciel domu MAINTENANCE i odpowiadasz za niego.

Untitled-5.jpg

SPRAWDZAĆ

.

Sprawdź u swojego programisty.

tick.jpg

INSTALACJE ALARMOWE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

AWARIA

Cross.jpg

INSTALACJE ALARMOWE

Serwisowanie należy do obowiązków właściciela domu. Brak przeprowadzania corocznej konserwacji może spowodować unieważnienie gwarancji.

PRACA

Cross.jpg

URZĄDZENIA (ELEKTRYCZNE)

Zadzwoń do producenta i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.

AWARIA

Cross.jpg

URZĄDZENIA (ELEKTRYCZNE)

Za wszystkie szkody odpowiada właściciel domu.

SZKODA

Cross.jpg

Zatory

ODPADY I ŚCIEKY

Skontaktuj się z deweloperem/agentem obsługi posprzedażnej. Blokady spowodowane przez właściciela domu NIE są objęte gwarancją i mogą wiązać się z opłatą.

Cross.jpg

PĘKNIĘCIA CEGŁY I ZAPRAWY

Niewielkie pęknięcia spowodowane skurczem są normalne i można się ich spodziewać

MNIEJ NIŻ 5MM

tick.jpg

PĘKNIĘCIA CEGŁY I ZAPRAWY

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

POWYŻEJ 5 MM

tick.jpg

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

ZAŁAMANIE

Cross.jpg

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Serwisowanie należy do obowiązków właściciela domu. Brak przeprowadzania corocznych przeglądów serwisowych może skrócić żywotność systemu i unieważnić gwarancję (patrz etykieta serwisowa na kotle).

PRACA

tick.jpg

CENTRALNE OGRZEWANIE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

NIESZCZELNE PRZEWODY I GRZEJNIKI

tick.jpg

CENTRALNE OGRZEWANIE

Skontaktuj się z programistą / agentami opieki posprzedażnej, jeśli ma to miejsce w ciągu pierwszych 12 miesięcy.

HAŁAŚLIWY

Cross.jpg

RYSY I RYSY

Roszczenia z tytułu uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w domu należy zgłaszać deweloperowi w momencie przekazania.

SZKŁO, WYPOSAŻENIE SANITARNE, SZAFKI, BLATY I PODŁOGI

Cross.jpg

ZMIANY KOLORÓW

Różnice w kolorach i odcieniach naturalnych materiałów są normalne i należy się ich spodziewać.

DREWNO, MARMUR ITP.

Cross.jpg

SKROPLINA

.

Kondensacja jest zjawiskiem normalnym i wynika z procesu wysychania. Można to złagodzić przez odpowiednią wentylację, np. otwarte otwory wentylacyjne.

Cross.jpg

PĘKNIĘCIA BETONU

Niewielkie pęknięcia spowodowane skurczem są normalne i można się ich spodziewać.

MNIEJ NIŻ 5 MM

tick.jpg

PĘKNIĘCIA BETONU

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

POWYŻEJ 5 MM

Untitled-4.png

PĘKNIĘCIA WYSUSZONEJ WYKŁADZINY, SUFITU I LAKIERU WEWNĘTRZNEGO

Niewielkie pęknięcia spowodowane skurczem są całkiem normalne i można się ich spodziewać. Konserwacja i poprawki należą do obowiązków właściciela domu.

2 MM LUB MNIEJ (4 MM LUB MNIEJ W PRZYPADKU CIĄGÓW SCHODÓW)

tick.jpg

PĘKNIĘCIA WYSUSZONEJ WYKŁADZINY, SUFITU I LAKIERU WEWNĘTRZNEGO

Skontaktuj się z programistą lub jego zespołem/agentami opieki posprzedażnej, ale nie wcześniej niż przez pierwsze 12 miesięcy.

POWYŻEJ 2 MM (WIĘCEJ NIŻ 4 MM DLA CIĄGÓW SCHODÓW)

tick.jpg

DRZWI

ZAMEK, REGULACJA ZATRZASKÓW

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

tick.jpg

DRZWI

WYPACZENIE I ŁAGODNOŚĆ

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

tick.jpg

DRZWI

ŁAPANIE NA DYWAN

Skontaktuj się z deweloperem lub jego zespołem ds. opieki posprzedażowej/agent chyba że dywan został ułożony samodzielnie, w takim przypadku jest to konserwacja właściciela domu.

tick.jpg

ELEKTRYCZNY

TRANSFORMATORY, PRZEŁĄCZNIKI, OBWODY, GNIAZDA

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

Cross.jpg

ELEKTRYCZNY

AWARIA ZASILANIA

Skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą.

Untitled-4.png

ELEKTRYCZNY

USZKODZONE OPRAWY I PRZEPALONE ŻARÓWKI

Konserwacja właściciela domu.

tick.jpg

WENTYLATORY WYCIĄGOWE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

AWARIA

Untitled-4.png

OGRODZENIE

LUŹNE PANELE I SŁUPKI

Jest to kwestia konserwacji domu. Problemy wynikające z ekstremalnych warunków pogodowych, np. burz i silnych wiatrów, nie są objęte ubezpieczeniem.

tick.jpg

OBRÓBKI

PRZECIEKA LUB LUZUJE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

Cross.jpg

OBRÓBKI

PRZEBARWIONA

Elementy zewnętrzne odbarwią się pod wpływem warunków atmosferycznych.

tick.jpg

WYKOŃCZENIA PODŁOGI

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. Uszkodzenia po zajęciu nie są pokrywane.

AWARIA

tick.jpg

KONSTRUKCJE PODŁOGOWE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem opieki posprzedażowej/agent w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Następnie lekkie skrzypienie jest normalne i można się spodziewać.

HAŁAS

tick.jpg

BRAMY GARAŻOWE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

ZAMKI, LINKI I DZIAŁANIE OTWIERANIA

tick.jpg

GAZ

PODEJRZEWANY WYCIEK

Jeśli poczujesz zapach gazu lub podejrzewasz wyciek gazu, MUSISZ zamknąć dopływ gazu, NIE uruchamiać żadnych urządzeń elektrycznych, opuścić nieruchomość i zadzwonić pod numer alarmowy dostawcy (0800 111 999), a następnie skontaktować się z deweloperem lub jego zespołem/agentem.

tick.jpg

FUGOWANIE

PĘKANIE

Skontaktuj się z deweloperem lub jego zespołem ds. opieki posprzedażowej/agentem w ciągu pierwszych 6 miesięcy, a następnie drobne pęknięcia spowodowane kurczeniem się będą wymagały konserwacji właściciela domu.

tick.jpg

rynny i rury spustowe

WYCIEK

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. Problemy wynikające z zanieczyszczeń w rynnach (martwe liście itp.) leżą w gestii właściciela domu lub agenta zarządzającego, jeśli został wyznaczony.

tick.jpg

GRZAŁKA

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

AWARIA

tick.jpg

SZAFKI KUCHENNE

Jest to szkopuł, jeśli zostanie zauważony podczas przekazywania i będzie odpowiedzialny za programistę. Następnie jest to utrzymanie właściciela domu.

USTAWIENIE DRZWI

tick.jpg

SZAFKI KUCHENNE/

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. Jeśli rozwarstwienie jest spowodowane rozlaniem wody spowodowanym przez właściciela domu, możesz nie być objęty ubezpieczeniem.

DELAMINACJA

tick.jpg

KRAJOBRAZ

TRAWNIK NIE ODPROWADZANY

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

Cross.jpg

LICZNIKI I NIEZBĘDNE USŁUGI

Jako właściciel domu powinieneś skontaktować się bezpośrednio ze swoim usługodawcą.

WSZYSTKIE PROBLEMY

tick.jpg

GWOŹDZIE LUB ŚRUBY POPS

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem ds. opieki posprzedażowej/agent ale nie w ciągu pierwszych 12 miesięcy.

NADMIERNY

tick.jpg

ŚCIEŻKI I PŁYTY KRONKOWE

RUCH

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem ds. opieki posprzedażowej/agent w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Z czasem mogą wystąpić niewielkie ruchy spowodowane rozszerzaniem się i kurczeniem podłoża w zależności od warunków pogodowych.

tick.jpg

DACHY

WSZYSTKIE PROBLEMY

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi (np. luźne lub zsunięte płytki) nie są objęte gwarancją.

Cross.jpg

WYROBY SANITARNE

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń urządzeń sanitarnych należy kierować do dewelopera w momencie przekazania lub zgodnie z ustalonym przez niego procesem przekazania.

RYSY, PĘKNIĘCIA I PLAM

tick.jpg

USZCZELNIACZ I MASTYK

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem opieki posprzedażowej/agent w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Następnie będzie to utrzymanie właściciela domu.

WSZYSTKIE PROBLEMY

Cross.jpg

OSADNICTWO W OGRODZIE

Pewne osiadanie nowej wierzchniej warstwy gleby jest normalne i należy się tego spodziewać.

.

tick.jpg

DRZWI PRYSZNICOWE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

WYCIEK

Cross.jpg

MIĘKKIE WYPOSAŻENIE

Sprzedaje jak widać.

.

tick.jpg

WADY KONSTRUKCYJNE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

WSZYSTKO

tick.jpg

POKÓJ SŁONECZNY

WYCIEK

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

Cross.jpg

TELEFON

PODŁĄCZENIE LINII

Podłączenie linii jest obowiązkiem właściciela domu.

Untitled-5.jpg

TELEFON

GNIAZDA

Właściciel domu może być odpowiedzialny za podłączenie gniazda podrzędnego (zobacz zasady dewelopera).

Cross.jpg

TELEWIZJA

PRACA

Obowiązkiem właściciela domu jest dokonanie ustaleń z usługodawcą.

tick.jpg

TELEWIZJA

GNIAZDA I NACZYNIE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. W przypadku mieszkań wielorodzinnych Twoja nieruchomość jest zwykle podłączona do wspólnej anteny odbiorczej.

tick.jpg

TELEWIZJA

ANTENA - UTRATA ODBIORU

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej. Nie zostanie to uznane za wadę, jeśli problemem jest sprzęt właściciela domu.

tick.jpg

WODA

CIEKAJĄCE RURY I KRANY

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

tick.jpg

OKNA

RAMY I MEBLE

Skontaktuj się ze swoim programistą lub jego zespołem/agentem ds. opieki posprzedażowej.

Cross.jpg

OKNA

PORYSOWANE SZKŁO

Należy o tym poinformować programistę na etapie kontroli zaczepów, ponieważ zadrapania zgłoszone później mogą nie zostać zaakceptowane jako uzasadnione wady.

Cross.jpg

DREWNO

.

Niewielkie rozwarstwienia i/lub wypaczenia są zjawiskiem normalnym i należy się ich spodziewać.

bottom of page